บริษัท โชคบันดาลการบัญชี จำกัด
ยินดีให้บริการด้าน การจดทะเบียน วางระบบบัญชี จัดทำบัญชี และดูแลภาษีอากร ดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์
สะดวก ประหยัด ถูกต้อง และ รวดเร็ว ข้อมูลสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ         

วิสัยทัศน์
งานให้บริการลูกค้า คือความมุ่งมั่นและตั้งใจของทีมงานเราและขอเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงร่วมกับท่าน  

เป้าหมาย
การให้บริการของเราเน้นความถูกต้องตามหลักประมวลรัษฎากร ตรงต่อเวลา เพื่อความสำเร็จและมั่นคงทางด้านงานบริหารธุรกิจของ
ลูกค้าด้วยความจริงใจ 
  

นโยบายคุณภาพ
ยึดมั่นจรรยาบรรณและรักษาความลับของลูกค้า       
เป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษอากรของท่านได้เป็นอย่างดี
ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ถูกต้อง ตรงต่อเวลา อย่างมีประสิทธิภาพ    

ประโยชน์จากการใช้บริการของบริษัท
1.ลดภาระและความเสี่ยงในการบริหารงานด้านบัญชี เช่นการจัดหาพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ ด้านบัญชีและภาษีอากร 
(ซึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงกว่าเมื่อเทียบเท่ากับการใช้บริการสำนักงานบัญชี)
2.ลดความเสี่ยงในการถูกตรวจสอบ การจัดทำบัญชีและยื่นภาษีอากร ที่ล่าช้า หรือไม่ถูกต้อง ทำให้ต้องเสียค่าปรับเพิ่มเติม
3.ลดความยุ่งยากในการตอบคำถามด้านบัญชีภาษีอากรต่อเจ้าหน้าที่สรรพากร ตลอดจนข้อมูลทางการและบัญชีที่คลาดเคลื่อนไม่เป็น
ปัจจุบัน ไม่สามารถนำมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจ
........................................................................................
Copyright (c) 2006 by Chokbandal-accounting.com 
Designed by Free HTML template